Dříve než nás kontaktujete:

Je důležité aby při objednávání prohlídky nedošlo k odhalení Vašeho podezření na únik informací, což by mohlo mít negativní vliv na výsledek. Nekontaktujte nás ze zájmového prostoru pomocí telefonu nebo PC, o kterých si myslíte že mohou být odposlouchávány. Je vhodné nás kontaktovat z bezpečného PC nebo telefonu mimo prostory prohlídky.

Z časových důvodů je třeba si termín schůzky předem dohodnout, jsme Vám k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce.