DECT odposlechy

DECT je zkratka pro Digital Enhanced Cordless Telecommunications v překladu Digitální bezdrátové telekomunikace. Převážná část zařízení, se kterými se běžně setkáte v Evropě, pracují v pásmu 1880 – 1900 MHz. Celkový počet kanálů, na kterých může běžet bezdrátový přenos je 120. Na jediné frekvenci může najednou komunikovat 12 přístrojů v duplexním provozu (přenos dvou nezávislých signálů po jedné dráze). Díky tomuto provozu mohou zařízení komunikovat mezi sebou. Dosah DECT je v budově cca 50-100 metrů a mimo budovu může být dosah až 400 metrů.

V dnešní době se DECT používá převážně v domácích bezdrátových telefonech. V řadě obchodních domů, jsou používány DECT právě kvůli výhodě vzájemné komunikace mezi telefony.

Komunikace u těchto telefonů a jiných pojítek v podstatě není nijak chráněna. Stačí speciální VoIP karta která dokáže přijímat a vysílat DECT signál. V případě šifrování DECT může VoIP karta fungovat jako retranslační člen a vydá pokyn k deaktivaci šifrování.

Pro vyhledávání odposlechů této technologie používáme detektory komunikace v pásmech GSM, Wifi, Bluetooth, UMTS (3G), DECT, TDD.